Lid worden

Hartelijk dank voor uw getoonde interesse in de VVE CVCA!

Mocht u eerst onze statuten willen nalezen dan kunt u deze bij ons opvragen.

De jaarcontributie is vastgesteld op € 50,00 per lid, per jaar als het pand zich in het BIZ-gebied  bevindt.
Buiten het BIZ-gebied gelden andere tarieven.

U kunt het aanmeldingsformulier hier openen. Wij vragen u deze zo compleet mogelijk in te vullen en aan ons terug te sturen. Dit kan per post of naar: secretariaat@vve-cvca.nl Na ontvangst ontvangt u van onze penningmeester de factuur.