Lid worden

Hartelijk dank voor uw getoonde interesse in de VVE CVCA!

Mocht u eerst onze statuten willen nalezen dan kunt u deze bij ons opvragen.

De jaarcontributie is voorlopig vastgesteld op € 250,00 per lid, per jaar.

Te vermeerderen met € 100,00 per jaar per winkel-, kantoor- of bedrijfspand. (met een max. van 5 panden per lid)

U kunt het aanmeldingsformulier hier openen. Wij vragen u deze zo compleet mogelijk in te vullen en aan ons terug te sturen. Dit kan per post of naar: secretariaat@vve-cvca.nl Na ontvangst ontvangt u van onze penningmeester; Erwin de Jong de factuur.