Bestuur

Het bestuur van de VVE Commercieel Vastgoed Centrum Alphen bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:                 Vacature                       bestuur@vve-cvca.nl

Penningmeester:   Michiel Wijnans          michiel.wijnans@bdo.nl

Afbeeldingsresultaat voor michiel wijnans

Secretaris:                Harriët Bijl-Atsma     secretariaat@vve-cvca.nl

HB

IT/Communicatie:  Elles in ’t Veld              secretariaat@vve-cvca.nl

EitV

Ledenwerving:       Johan Westmaas         info@vve-cvca.nl

Johan Westmaas

Vice-voorzitter:      Marlon van der Haven   info@vve-cvca.nl