Bestuur

Het bestuur van de VVE Commercieel Vastgoed Centrum Alphen bestaat uit de volgende personen:

Vice-voorzitter:      Marlon van der Haven

Penningmeester:   Michiel Wijnans

Afbeeldingsresultaat voor michiel wijnans

Secretaris:                Harriët Bijl-Atsma

HB

IT/Communicatie:  Elles in ’t Veld

EitV

Ledenwerving:       Johan Westmaas

Johan Westmaas

Bestuurslid:              John Vermeer